Tasa-arvoista taidekasvatusta

TPO-liitto selvitti valtakunnallisen kyselyn avulla Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten roolia tasa-arvon ja saavutettavuuden lisääjänä elo-syyskuussa 2016.
Koko taiteen perusopetuksen oppilaitosverkko Suomessa
• 393 oppilaitosta
• 251 kuntaa (85 % kunnista)
• 126 000 oppilasta (n. 15 % peruskouluikäisistä)

Kyselyn perusteella voidaan arvioida, että:

  • Konsertteja, esityksiä, näyttelyitä ja muita tapahtumia järjestettiin vuonna 2015
    n. 16 000 kappaletta.
  • Vuoden 2015 tapahtumien osallistujamäärä oli yhteensä n. 1.5 miljoonaa
    Päiväkotimuskareihin sekä muiden taiteenlajien varhaisiän taidekasvatukseen päiväkodeissa ja esikoulussa osallistui noin 16 000 lasta.tkt1

Yhteistyössä järjestyttyyn toimintaa osallistui vuonna 2015 noin 376 000 ihmistä.

tkt2

Yhteiskunnallista tasa-arvoa lisäävä ArtsEqual-hanke

layout_set_logo