Vantaan musiikkiopisto – Orkesteri Tempo

Tempo -orkesteritoiminta alkoi Vantaan musiikkiopistossa syksyllä 2009 osana Vantaan Kokonainen maailma lähiössä -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli lisätä maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta maahanmuuttajatiheillä Koivukylän ja Länsimäen alueilla. Hankkeen jälkeen Tempo-orkesteritoiminta nähtiin niin hyvänä, että sitä päätettiin jatkaa. Tänä päivänä Tempo-toiminta on Vantaalla vakiintunut osaksi kunnallisen musiikkiopiston toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa.

Helsingissä Tempo-toimintaa päästiin kokeilemaan Vesalan ja Jakomäen kouluissa osana Lähiöprojektia 2012–2015. Yhteistyössä olivat El Sistema Finland ry, Helsingin opetusvirasto, Helsingin kulttuurikeskus ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Hankkeen loputtua El Sistema Finland ry on ylläpitänyt toimintaa eri apurahojen turvin.

Toiminnan lähtökohta
Tempo-toiminnan lähtökohta on sosiaalinen, ja se pohjautuu venezuelalaiseen El Sistema -musiikkikasvatusmenetelmään, joka on musiikin saralla hyvä esimerkki sosiokulttuurisesta innostamisesta (animation socioculturelle). Tuomalla toiminta lasten ulottuville kouluun tavoitetaan laaja joukko lapsia, myös ne jotka eivät musiikkiharrastuksen piiriin muuten ehkä pääsisi. Tavoitteena on vahvistaa monitaustaisten lasten keskinäistä kumppanuutta yhteissoiton avulla.

Toiminnan periaatteet
Tempo-orkesteriin ei ole pääsykoetta. Soittaminen on ilmaista, ja oppilaat saavat soittimet lainaksi käyttöönsä. Orkesteri koostuu sekä maahanmuuttajataustaisista että kantaväestön lapsista, ja mukaan pyritään saamaan tyttöjä ja poikia tasapuolisesti.
Tempo-opettajat valitsevat soittajat orkesteriin yhdessä koulun opettajien kanssa. Soitinvalinnan jälkeen aletaan heti soittaa orkesterissa. Opetukseen sisältyy viikon aikana kaksi orkesteriharjoitusta ja 15 minuutin soittotunti, jolloin jokainen soittaja saa henkilökohtaista opetusta. Orkesteriharjoitukset pidetään heti koulupäivän jälkeen. Oma soittotunti pidetään pääsääntöisesti koulupäivän aikana.
Orkesteriharjoituksissa valmistellaan esityksiä, jotka sisältävät soiton lisäksi laulua, liikettä, taustakuvia ja draamallisen käsikirjoituksen. Esityskokonaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Tempo-opettajat yhdessä soittajien kanssa niin, että lopputuloksena koetaan mukaansa tempaava ja iloinen Tempo-esitys.
Tempo-orkesterit esiintyvät ”usein ja uskaliaasti.” Esiintymiset antavat vauhtia harrastukselle ja kasvattavat merkityksellisyyden kokemista ollen näin tärkeä osa Tempo-pedagogiikkaa.
Soittajien perheet tapaavat toisiaan säännöllisesti Tempo-illoissa, joissa soiton lisäksi vanhemmat ja Tempo-opettajat voivat vaihtaa kuulumisia keskenään.

Toiminnan nykytila Vantaan musiikkiopistossa
Orkesteri Tempo toimii Kytöpuiston ja Länsimäen kouluilla. Opetusta annetaan seitsemän opettajan voimin kaikissa jousisoittimissa sekä syksystä 2013 alkaen myös puupuhaltimissa ja vaskisoittimissa. Länsimäen koulussa toimii Tempo-puhallinyhtye, jossa on 16 soittajaa.
Syksyllä 2016 aloittivat uudet Tempo-jousiorkesterit, jotka koostuvat 2. ja 3. luokkien oppilaista. Kummankin koulun orkesterissa on 24 soittajaa: 12 viulua, 6 alttoviulua, 4 selloa ja 2 kontrabassoa.
Tempo-orkesterissa soittaminen on avannut monelle koulun oppilaalle tien opintoihin Vantaan musiikkiopistossa.

Vantaan musiikkiopiston Tempo-orkesterit ovat kysyttyjä esiintyjiä moniin tilaisuuksiin. Viime aikoina esiintymisiä on ollut mm. Vantaan kaupungintalolla Etnisten suhteiden neuvottelukuntien yhteistapaamisessa 25.11.2015, Sosiaalifoorumi-tilaisuudessa kulttuuri- ja monitoimitalo Vernissassa 21.3.2016 ja pohjoismaisessa sosiaali- ja terveysalan ministerikokouksessa Airport Hilton -hotellissa 27.4.2016. Lähiaikoina orkesterit esiintyvät Valtakunnallisessa Lasten kulttuurifoorumi -tilaisuudessa Tiedekeskus Heurekassa 24.11.2016 ja Pohjoismaisessa Kulturkontakt Nord -konferenssissa Kansallismuseossa 7.12.2016. Suomi100-juhlavuoden kunniaksi on luvassa esiintyminen eduskunnan puhemiehelle ja kansanedustajille.
Kesäkuussa 2016 Vantaan musiikkiopiston Tempo-opettajat ja 12 Tempo-orkesterin soittajaa osallistuivat El Sistema Swedenin järjestämille kansainvälisille Side by Side -festivaaleille Göteborgissa. Osallistujia oli yhteensä 1250 monesta eri maasta. Matkan järjestelyistä vastasi Vantaan musiikkiopisto yhdessä El Sistema Finlandin kanssa.

Lisätietoa toiminnasta:
VMO:n rehtori Monna Relander monna.relander@vantaa.fi
Tempo-toiminnan koordinaattori Juha Ahvenainen juha.ahvenainen@vantaa.fi

Linkkejä:
http://www.vmo.fi
http://sistemafinland.blogspot.fi/p/tietoa-toiminnasta-about-us.html
http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/AATOS/PDF/AATOS_18_Musiikki_kuuluu_kaikille.pdf

Comments are closed.