Vakka-Suomen musiikkiopisto: Muskaritoimintaa Uudenkaupungin varhaiskasvatukseen

Uudenkaupungissa alkoi Ugi400 ja Suomi100 hengessä uudenlainen yhteistyö, kun kaupungin varhaiskasvatus ja Vakka-Suomen musiikkiopisto käynnistivät helmikuun alussa muskaritoiminnan jokaisessa kunnallisessa päiväkodissa. Toiminta on suunnattu kahden vuoden kokeilujakson aikana erityisesti 3-5 –vuotiaille lapsille ja se on perheille maksutonta toimintaa. Hankkeen kustannukset rahoitetaan sekä varhaiskasvatuksen että musiikkiopiston budjeteista. Muskariopetuksesta vastaa musiikkiopisto, joka tuo muskariopettajan kuhunkin toimipaikkaan kerran viikossa.

Varhaiskasvatuksen ja musiikkiopiston välistä yhteistyötä on viritelty hiljalleen viime vuosina. Tiiviimmin neuvottelupöydässä oltiin viime syksynä. On helppo löytää yhteisymmärrys, kun tavoitteet ovat samansisältöiset.

Muskaritoiminnan tavoitteena on taata jokaiselle lapselle tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen varhaisiän musiikkikasvatukseen, samalla tavoin kuin laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Hyvinvoiva lapsi sekä lapsiperheille monimuotoinen ja laadukas varhais- ja musiikkikasvatuspalvelu toimii kärkenä.

Comments are closed.