Musikinstitutet Legato: Nya samarbetsmodeller med daghemmen, förskolorna och grundskolorna.

Nya samarbetsmodeller med daghemmen, förskolorna och grundskolorna.

Musikinstitutet Legato strävar till att utvidga samarbetet med ovannämnda samarbetspartners i hela verksamhetsområdet.

http://legato.fi/sv/hem/

Comments are closed.