Kuopion konservatorio: Itä-Suomen Hyvinvointivoimala

Itä-Suomen hyvinvointivoimala – Hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaalisen osallisuuden edistäjä

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) on monialainen hyvinvointiosaamisen kumppanuusverkosto, joka kehittää kulttuuria hyödyntäviä hyvinvointipalveluja ja siihen liittyvää moniammatillista osaamista sekä uutta liiketoimintaa. Yhteisenä tavoitteena on lisätä taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Verkosto vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä ja toimii yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

VOIMALAn kumppanuussopimus astui voimaan 1.1.2018. Sopimuksen allekirjoitti yhdeksän pohjoissavolaista organisaatiota: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Kuopion yksikkö, Tohtori Matthias Ingmanin säätiö, Ingmanin Kulttuurialan ammattiopisto ja Kuopion Invalidit ry:n, Kansalaistoiminnan keskus Tukipilari Yhteistyötä hallinnoi ja koordinoi Kuopion konservatorio.

Kokemuksia ja osaamista on hankittu TAKUULLA-hankkeissa, joissa musiikkia, tanssia ja visuaalisia taiteita on viety mm. neuvolaan, päiväkoteihin, kouluihin, sairaalaan, psykiatrian keskukselle, ammatilliseen oppilaitokseen, yhdistyksiin sekä palvelukeskuksiin. Kokemuksemme mukaan paras tie vaikuttaa asenteisiin ja viedä taide- ja kulttuuritoiminta rakenteisiin on tehdä käytännön tekoja (Takuulla-pilotoinnit) ja edistää rinnalla ”isoa kuvaa” (VOIMALA). Kuopion konservatorio on toteuttanut Takuulla-pilotoinnit pääosin yhteistyössä Kuopion kaupungin ja KYSin kanssa.

VOIMALAn toiminnassa on keskeistä uudenlaisen moniammatillisen toimintakulttuurin luominen. Lähivuosikymmeninä työelämä on murroksessa ja arvioiden mukaan kolmasosa nykyisistä ammateista katoaa. Tulevaisuudessa meillä on uusia, ”ristiin pölyttäviä” ammatinkuvia ja koulutuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että olemassa oleviin ammatteihin ja työtehtäviin sisällytetään työmenetelmiä ja ammattiosaamista toisilta osaamisaloilta.

Verkosto lisää sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, opetus- sekä lapsi- ja nuorisoalojen asiantuntijoiden yhteistyötä sekä tuottaa monialaisia palvelukokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä. Taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntämistä osana sosiaali- ja terveyspalveluja vahvistetaan erityisesti niissä asiakasryhmissä, joiden kulttuuriset perusoikeudet ovat muuten vaarassa jäädä toteutumatta (esim. ikääntyvät ja syrjäytymisuhan alla olevat nuoret).

Lisätietoja: www.hyvinvointivoimala.fi

Esittelysivu: http://www.hyvinvointivoimala.fi/esittely/

Comments are closed.