Käpylän musiikkiopisto: Taiteen perusopetuksen kansanmusiikin työpajojen järjestäminen peruskoulun ala-asteella

Syksyllä 2016 aloitettiin kaikille ykkösluokkalaisille (noin 30 oppilasta) Koskelan ala-asteella yhteistyö Käpylän musiikkiopiston kanssa. Kohde valittiin mm sen vuoksi, että koulussa on paljon maahanmuuttajia. Alkuperäisenä tarkoituksena on ollut lisätä taiteen perusopetuksen saatavuutta kansanmusiikin keinoin. Nyt on tarkoitus laventaa soitinvalikoimaa ja tuoda klassinen genre mukaan.

Tavoitteena on ollut kaikkien ykkösluokan oppilaiden saaminen mukaan hankkeeseen ja hankkeen jatkaminen läpi koko ala-asteen. Hankkeesta on jo aloitettu seurantatutkimus yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Tutkimuksessa seurataan mm. musisoinnin vaikutuksia ryhmän toimintaan, yhteisöllisyyden kehittymiseen ja hankkeen myötä taiteen perusopetuksen saatavuuden lisääntymisen seurauksiin yhteisölle ja yksittäisille lapsille.
Hankkeessa on useita tärkeitä ulottuvuuksia,mm:
*taiteen perusopetuksen näkyville tuominen ja sen saatavuuden parantaminen
*maahanmuuttajien saaminen taiteen perusopetuksen piiriin
*yhteisöllisyyden lisääminen peruskoulussa taiteen perusopetuksen avulla
*seurantatutkimuksesta saatava tieto hankkeen merkityksestä

Comments are closed.