Käpylän Musiikkiopisto: Koskelan projekti (Koskela Primary School Music For All)

Koskelan projekti on Käpylän Musiikkiopiston toteuttama ja koordinoima hanke, joka toteutetaan Koskelan ala-asteella Helsingissä. Projektin tavoitteena on taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantaminen, yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen edistäminen musiikkitoiminnan avulla sekä akateemisten oppimisvalmiuksien tukeminen musiikkikasvatuksen metodien avulla.

Projekti on pyörinyt koululla, osana koulupäivää, syyslukukaudesta 2016 alkaen. Joka lukuvuosi uudet aloittavat ekaluokkalaiset pääsevät projektiin mukaan. Tämän lukuvuoden 2017-2018 aikana opetus on tarkoittanut 6 h viikoittaista (tällä hetkellä kaikki koulun 1. ja 2. -luokkalaiset ovat mukana projektissa) musiikkiopiston tarjoamaa opetusta, musiikkiopiston orkestereiden ja oppilaiden esiintymisvierailuja, vierailevia instrumenttiopettajia ja instrumenttihankintoja.

http://koskelakmo.blogspot.fi

Projekti on myös osa pääopettaja Riikka Ahokkaan väitöskirjaa, jota hän tekee Jyväskylän Yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle Musiikkikasvatuksesta.

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/henkilokunta/copy_of_tohtorikoulutettavat/ahokas-jenni-riikka

Comments are closed.