Joensuun konservatorio: Yhteistyöllä taide tutuksi

Joensuun konservatorio ja Joensuun seudun kansalaisopisto toteuttivat (hankeaika jatkuu vielä joulukuun loppuun) Opetus-ja kulttuuriministeriön tuella 1.9.2017-31.12.2018 hankkeen, jossa tavoitteena oli jakaa taiteen perusopetuksen sisältöjä uusille ryhmille.

Hankkeen toinen osa koostui alakouluille suunnatuista työpajapäivistä, jotka toteutettiin taiteen perusopetusta antavien musiikin, kuvataiteen, teatterin ja sanataiteen opettajien toimesta. Kouluilla oli ensin opettajien toteuttama tarinatuokio, jossa eri taiteiden keinoin esitettiin lyhyt teatteriesitys. Tämän jälkeen oppilaat kiersivät eri taiteen alojen rasteilla. Vierailuja on toteutettu yhteensä noin 20:ssä koulussa.

Toinen osa hanketta olivat konservatorion musiikkileikkikoulunopettajien järjestämän koulutukset alueen lastentarhanopettajille. Koulutus toteutettiin päiväkodeissa päivälevon aikana ja ideana oli antaa materiaalit ja kouluttaa lastentarhanopettajia antamaan taiteenperusopetuksen sisältöjä noudattavaa muskariopetusta päiväkodein arjessa. Näin taiteenperusopetuksen sisältöjä saadaan tarjottua suurelle joukolle lapsia, joille tätä tilaisuutta ei välttämättä muuten tarjoutuisi. Käyntikertoja oli viisi yhtä päiväkotia kohden ja sisällöt muokattiin päiväkotien soittimiston ja tilojen mukaan jokaiselle yksikölle sopiviksi. Hankkeen aikana koulutukseen pääsi kymmenen päiväkodin henkilökunta. Joensuun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ovat hyvistä kokemuksista vakuuttuneina päättäneet resursoida koulutukseen jatkossa niin, että tavoitteena on sisällyttää koulutusvierailut seuraavien vuosien aikana kaikkiin kaupungin päiväkoteihin.
Molemmista hankkeen osa-alueista kokemukset olivat erittäin hyviä ja myös kouluvierailuja on tarkoitus jatkaa yhteistyössä taiteen perusopetuksen eri alojen kanssa.

Comments are closed.