Floora-hanke – yhteistyön rikkautta

floora
Kolmivuotisen Floora -hankkeen ja Floora-mallin rakentaminen alkoi keväällä 2013. Päivi Rechardt lähetti pääkaupunkiseudun musiikkioppilaitosten opettajayhdistyksien kautta kollegoilleen kyselykirjeen. Vastauksia tuli kymmeniä. Moni opettaja ilmaisi halunsa lähteä mukaan pilottihankkeeseen, jossa tarjoaisimme sosiaalisin perustein musiikinopetusta ja -harrastusta niille halukkaille lapsille ja nuorille, jotka tiedollisista, sosiaalisista ja taloudellisista syistä jäävät tarjonnan katveeseen. Hankkeelle oli opettajien keskuudessa selvä tilaus.
Kiinnostuneiden pedagogien oppilaitosten rehtorit lähtivät tukemaan Floora-hanketta antamalla opettajalle mahdollisuuden sijoittaa lukujärjestykseensä viikossa muutaman Floora-oppilaan ilman erillisiä vuokrakustannuksia. Tilatuki on ollut tärkeä tekijä hankkeen eteenpäin viemiselle.
Hankkeen rakennusvaiheessa luotiin ja kehitettiin yhteistyöverkosto kuntien sosiaalitoimien ja yhteistyökoulujen oppilashuollon sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa syrjään jäävien perheiden, lasten ja nuorten tavoittamiseksi.

Musiikkiharrastukseen tulevien lasten ja nuorten valinnoista vastaavat lapsen ja nuoren tukena olevat sosiaali- ja koulutoimen (oppilashuolto) ammattilaiset ja asiantuntijat lapsen ja nuoren toiveiden pohjalta. Oppilaita toimintaan ohjaavat Helsingin ja Espoon sosiaalitoimi, Kouvolan, Pietarsaaren, Mikkelin ja Kotkan sosiaalitoimet, Pelastakaa Lapset ry, Folkhälsan, Kassandra, sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluja oppilashuoltoineen Helsingissä ja Espoossa. Virittelemme parhaillaan myös yhteistyötä HUS:n lastenpsykiatrian kanssa (Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen).

Rahoitusta Floora-toimintaan ja kehittämiseen on tullut sekä julkiselta puolelta että säätiöiltä ja rahastoilta.
1,5 vuoden rakennusvaiheen jälkeen Floora-toiminta alkoi rahoituksen turvin Helsingissä elokuussa 2014, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla. Syksyllä 2015 Floora-toiminta alkoi myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Pietarsaaressa ja Kouvolassa, 2016 lähtien myös Mikkelissä ja Kotkassa. Laajennamme ja kehitämme toimintaa rahoituksen mukaisesti. Oppilaitoksia on tällä hetkellä mukana 19 ja yli 50 ammattipedagogia!
Syksyllä 2016 on n. 120 lasta ja nuorta päässyt harrastamaan musiikkia, ja kaikkiaan opetusta on saanut n. 160 lasta ja nuorta, mukana Martin Wegelius – instituutin ja muille musiikkileireille osallistuneet.
Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on sujunut hyvissä merkeissä. Lapset ja nuoret ovat olleet innostuneita ja suurin osa on sitoutunut harrastukseen pitkäjänteisesti, vaikka perheiden tilanteet tuovat jonkin verran mukanaan myös vaihtuvuutta. Opettajat ovat antamassaan palautteessa kokeneet toiminnan merkityksellisenä ja kehuneet oppilaitaan. Perheet ovat myös arvostaneet avautunutta harrastusmahdollisuutta.
Tulijoista valtaosa on maahanmuuttajataustaisia. Kieli- ja kulttuurierot ovat tuottaneet opetuksen aloitusvaiheessa tavallista enemmän käytännön käsityötä, mutta alun jälkeen opetus on lähtenyt hyvin käyntiin. Kaikille on voitu järjestää oma soitin harjoittelua varten. Oppilaiden ikäväli on 0 – 26 v. Musiikkioppilaitosten laaja ja rikas tarjonta kevyestä klassiseen, ryhmä / yksilöopetus, osaavine pedagogeineen avaa näkymät monenlaiseen musiikin harrastamiseen.
Sote ja sosaali-ja terveystoimen tärkeimpiin painotuksiin on linjattu varhainen tuki ja ennaltaehkäisy. Tätä myös Floora-hankkeen toiminta, musiikinharrastamisen lisäksi, ohessa tuottaa ja antaa. Kysymys on myös tasa-arvosta ja kulttuurin ja taideopetuksen saatavuudesta.
Hanketta hallinnoi kaksikielinen yhdistys Amabile ry. Kotisivut osoitteessa www.amabilery.fi
Työryhmä: Päivi Rechardt (VTM, sosiaalipsykologi, viulupedagogi ja orkesterinjohtaja) Hanna Kamensky-Munne (MuM, dipl.pianisti) Kristina Heikel (DE, talouspäällikkö), Hanna Karlsson (FM, tj. Martin Wegelius-instituutti).
Floora-hanke on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa, Taideyliopiston järjestämässä ArtsEqual-tutkimushankkeessa, joka tutkii ja kartoittaa kulttuurin saavutettavuutta tasa-arvon näkökulmasta. Työryhmämme jäsen MuM Hanna Kamensky tekee väitöskirjatyötään mukana yhdessä ArtsEqualin tutkijaryhmistä.
Järjestämme seminaareja, konsertteja, jaamme tietoa hankkeesta mediaan, ja käymme kertomassa hankkeesta eri tilaisuuksissa.

Hankkeen suojelija on lastenpsykiatri LKT, dipl.huilisti, kirjailija Jari Sinkkonen.

Comments are closed.