Alajärven musiikkiopisto / Jalasjärven toimipiste: Kulttuuripuhallus kouluihin

KULTTUURIPUHALLUS -hanke aloitettiin syksyllä 2016, kun Jalasjärven toimipisteeseen oli liittymässä myös Kurikan ja Jurvan toimipiste. Paikallisten yhdistysten/toimijoiden kanssa kerättiin yhteensä n. 20 000 € vaskisoittimet (ja nyt myöhemmin n. 10 000 €:lla soittimia lisää), että voitiin aloittaa jokaisen halukkaan soittajan soittotunnit sivukylien kouluilla heti syksystä 2016, ja nuorisopuhallinorkesteritoiminta käynnistettiin Kurikan-Jurvan osalta alkuvuodesta 2017. Opettajien opetusmatkojen laajuus sivukylien kouluilta toiselle saattaa olla n. 70 km (koko Kurikan pitäjän laajuus n. 100 km):
- Jalasjärvellä on kaikkiaan 6 eri alakoulua (Koskue, Keskikylä, Luopajärvi, Hirvijärvi, Kirkonkylä ja Metsola)
- Kurikassa on kaikkiaan 8 eri alakoulua (Jurvan yhtenäiskoulu 1-6 luokat, Kankaan, Koiviston, Luovan, Miedon, Paulaharjun, Säntin ja Tuiskulan koulut)

Laaja pitäjä asettaa valtavia vaatimuksia, jotta lapset olisivat tasavertaisessa asemassa harrastusten suhteen. Kulttuurinharrastamismahdollisuuden antaminen tasavertaisesti on toteutettu siis kouluilla tapahtuvan opetuksen kautta, jolloin opettaja tulee lapsen luo - samalla se mahdollistaa harrastuksen lapsille, joiden vanhemmilla ei ole mahdollisuutta kuljettaa lapsiaan joko oman työssäkäynnin tai talouden puolesta. Samalla jää laatuaikaa myös koko perheel-le koti-iltoihin. Tässä on myös lisäetu, kun koulujen oppilaat näkevät soitonopetusta omalla koulullaan, se saattaa antaa myös tärkeän kipinän harrastuksen aloittamiseksi. Yhteissoitto ja orkesteritoiminta koetetaan aina aloittaa mahdollisimman pian muutamien soittotuntien jälkeen, ja lisäksi on järjestetty useita ilmaisia viikonloppuleirejä, jotka vahvistaa yhteishenkeä ja sosiaalisia kontakteja.

Lisäksi tarjoamme kouluihin talkoohengessä nyt soittokunnan ja koululaisten kanssa joka vuosi lukuisia konsertteja, joissa soittimet esitellään, esim. vuonna 2016 (kun toimintaa käynnistettiin) yht. 22 soitinesittelykonserttia, ja vuonna 2017 yht. 17 soitinesittelykonserttia. Tämä on omiaan tuomaan harrastuksen tutuksi kaikille tasapuolisesti, ja soittimiin on luvattu hankkia soitin jokaiselle aloittajalla, ja jokainen ilmoittautuva oppilas pääsee aloittamaan opinnot.

Comments are closed.