Category Archives: Taidekasvatus kuuluu kaikille

Musiikkiopisto Avonia: Maahanmuuttajataustaisten nuorten matalan kynnyksen opiskelumahdollisuus musiikin parissa.

Musiikkiopisto Avonia järjestää Kirkkojärven koululla (Espoon keskus) matalankynnyksen opiskelumahdollisuuksia musiikin parissa maahanmuuttajataustaisille nuorille. Toiminta on alkanut helmikuun alussa 2018. Opetusta järjestetään kahtena iltapäivänä viikossa (ma ja ke) bändisoittimissa (kitara, basso, rummut, kosketinsoittimet ja laulu) ja klassisessa kitarassa. Opetus on järjestetty ryhmäopetuksena. Opetus on maksutonta jokaiselle opiskelijalle.
Lue lisää

Espoon musiikkiopisto: Muskariin sosiaalisin perustein

EMOn päiväkotimuskarit käynnistyivät v. 2008 neljässä päiväkodissa. Vuonna 2017 neljä muskariopettajaa musisoi viikottain 23 päiväkodissa n. 700 lapsen ja päiväkodin työntekijän kanssa. Kumppaneiden valinnassa huomioitiin sosio-ekonomisesti haastavat alueet. EMO tarjoaa ilmaisen muskaripaikan kaikille ns. 0-maksuluokan perheille, joiden määrä ryhmissä on lisääntynyt. Tällä hetkellä n. 12 % päiväkotimuskarilaisista saa vapaaoppilaspaikan.
Lue lisää