Tietoja meistä

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TAIDEKASVATUSTALKOOT

Suomen musiikkioppilaitosten liitto haastaa taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset talkoisiin vuosina 2016-2018.

Taidekasvatustalkoot pyrkii edistämään tasa-arvoa ja lisäämään taidekasvatuksen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä taidekasvatuksen hyvinvointivaikutuksia yksilöille ja yhteisöille.

Hanke myös kokoaa ja tuo esiin oppilaitoksissa jo tehtävää hienoa työtä ja hyviä käytänteitä.

Oppilaitokset voivat ottaa haasteen vastaan toteuttamalla yhden tai useamman seuraavista haasteista:

 • Prosenttihaaste
  • Prosenttihaasteessa oppilaitos sitoutuu käyttämään 1% oppilaitoksen kokonaiskuluista sosiaalisin perustein tarjottavaan taidekasvatukseen.
 • Taidekasvatus kuuluu kaikille -haaste
  • Taidekasvatus kuuluu kaikille -haasteessa oppilaitos sitoutuu lisäämään vapaaoppilaspaikkojen määrää.
 • Uudet avaukset -haaste
  • Uudet avaukset -haasteessa avataan uusi yhteistyömalli esim. koulun, päiväkodin, sairaalan tai palvelukeskuksen kanssa.
 • Hyvät ideat kiertoon -haaste
  • Hyvät ideat kiertoon -haasteessa oppilaitos kertoo jo toteutuneesta tai parhaillaan käynnissä olevasta toiminnasta, joka edistää Taidekasvatustalkoiden tavoitteita.

 

www.taidekasvatustalkoot.fi -sivustolla esitellään mukaan tulleet hankkeet.

Pyydämme teitä lähettämään tiedot hankkeestanne ilmoittautumislinkin kautta.

Tervetuloa mukaan Taidekasvatustalkoisiin!