Monthly Archives: tammikuu 2018

Käpylän Musiikkiopisto: Koskelan projekti (Koskela Primary School Music For All)

Koskelan projekti on Käpylän Musiikkiopiston toteuttama ja koordinoima hanke, joka toteutetaan Koskelan ala-asteella Helsingissä. Projektin tavoitteena on taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantaminen, yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen edistäminen musiikkitoiminnan avulla sekä akateemisten oppimisvalmiuksien tukeminen musiikkikasvatuksen metodien avulla. Projekti on pyörinyt koululla, osana koulupäivää, syyslukukaudesta 2016 alkaen. Joka lukuvuosi uudet aloittavat ekaluokkalaiset pääsevät projektiin mukaan. Tämän lukuvuoden 2017-2018 aikana…
Lue lisää

Käpylän musiikkiopisto: Taiteen perusopetuksen kansanmusiikin työpajojen järjestäminen peruskoulun ala-asteella

Syksyllä 2016 aloitettiin kaikille ykkösluokkalaisille (noin 30 oppilasta) Koskelan ala-asteella yhteistyö Käpylän musiikkiopiston kanssa. Kohde valittiin mm sen vuoksi, että koulussa on paljon maahanmuuttajia. Alkuperäisenä tarkoituksena on ollut lisätä taiteen perusopetuksen saatavuutta kansanmusiikin keinoin. Nyt on tarkoitus laventaa soitinvalikoimaa ja tuoda klassinen genre mukaan. Tavoitteena on ollut kaikkien ykkösluokan oppilaiden saaminen mukaan hankkeeseen ja hankkeen…
Lue lisää