Yearly Archives: 2017

Vuoden Taidekasvatusteko musisoi tasa-arvon hengessä

Floora-hanke on valittu vuoden 2017 Taidekasvatusteoksi. Hanke rahoittaa sadan lapsen soittotunnit eri musiikkioppilaitoksissa. Musiikkikasvatusta tarjotaan kolmeksi vuodeksi lapsille, joilla ei olisi siihen muuten mahdollisuutta. Oppilaitoksessa lapset ja nuoret on integroitu tavalliseen opetukseen. Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry kutsui viime vuoden lopulla kaikki taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset jakamaan omia hankkeitaan, joiden tarkoituksena on tuoda taiteen opetus lähelle…
Lue lisää

Espoon musiikkiopisto: Muskariin sosiaalisin perustein

EMOn päiväkotimuskarit käynnistyivät v. 2008 neljässä päiväkodissa. Vuonna 2017 neljä muskariopettajaa musisoi viikottain 23 päiväkodissa n. 700 lapsen ja päiväkodin työntekijän kanssa. Kumppaneiden valinnassa huomioitiin sosio-ekonomisesti haastavat alueet. EMO tarjoaa ilmaisen muskaripaikan kaikille ns. 0-maksuluokan perheille, joiden määrä ryhmissä on lisääntynyt. Tällä hetkellä n. 12 % päiväkotimuskarilaisista saa vapaaoppilaspaikan.
Lue lisää

Lapin musiikkiopisto: IHAN TAITEESSA

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa IHAN TAITEESSA – taiteen perusopetusta useammalle -hankkeessa parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kärkihankkeen tavoitteena on tuoda kulttuuri osaksi lasten arkea sekä vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta. Tässä hankkeessa viemme taiteen perusopetusta peruskouluille koululaisten iltapäivään. Tavoitteena on, että ne lapset jotka innostuvat taiteen perusopetuksesta, saavat myös jatkaa opintojaan tämän hankkeen jälkeen. Hanke…
Lue lisää