Monthly Archives: lokakuu 2016

Vantaan musiikkiopisto – Orkesteri Tempo

Tempo -orkesteritoiminta alkoi Vantaan musiikkiopistossa syksyllä 2009 osana Vantaan Kokonainen maailma lähiössä -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli lisätä maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta maahanmuuttajatiheillä Koivukylän ja Länsimäen alueilla. Hankkeen jälkeen Tempo-orkesteritoiminta nähtiin niin hyvänä, että sitä päätettiin jatkaa. Tänä päivänä Tempo-toiminta on Vantaalla vakiintunut osaksi kunnallisen musiikkiopiston toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa. https://www.youtube.com/watch?v=WV_m72Mlous Helsingissä Tempo-toimintaa päästiin kokeilemaan Vesalan…
Lue lisää

Floora-hanke – yhteistyön rikkautta

Kolmivuotisen Floora -hankkeen ja Floora-mallin rakentaminen alkoi keväällä 2013. Päivi Rechardt lähetti pääkaupunkiseudun musiikkioppilaitosten opettajayhdistyksien kautta kollegoilleen kyselykirjeen. Vastauksia tuli kymmeniä. Moni opettaja ilmaisi halunsa lähteä mukaan pilottihankkeeseen, jossa tarjoaisimme sosiaalisin perustein musiikinopetusta ja -harrastusta niille halukkaille lapsille ja nuorille, jotka tiedollisista, sosiaalisista ja taloudellisista syistä jäävät tarjonnan katveeseen. Hankkeelle oli opettajien keskuudessa selvä tilaus.…
Lue lisää