TALKOOT

Suomen musiikkioppilaitosten liitto haastaa taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset taidekasvatustalkoisiin vuosina 2016-2018.

Taidekasvatustalkoot pyrkii edistämään tasa-arvoa ja lisäämään taidekasvatuksen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä taidekasvatuksen hyvinvointivaikutuksia yksilöille ja yhteisöille.

Hanke myös kokoaa ja tuo esiin oppilaitoksissa jo tehtävää hienoa työtä ja hyviä käytänteitä.

Talkoisiin osallistuneista hankkeista SML valitsee vuosittain Vuoden Taidekasvatusteon.

HAASTETYYPIT

Oppilaitokset voivat ottaa haasteen vastaan toteuttamalla yhden tai useamman seuraavista haasteista:

1) Prosenttihaaste
• Prosenttihaasteessa oppilaitos sitoutuu käyttämään 1% oppilaitoksen kokonaiskuluista sosiaalisin perustein tarjottavaan taidekasvatukseen.
2) Taidekasvatus kuuluu kaikille -haaste
• Taidekasvatus kuuluu kaikille -haasteessa oppilaitos sitoutuu lisäämään vapaaoppilaspaikkojen määrää.
3) Uudet avaukset -haaste
• Uudet avaukset -haasteessa avataan uusi yhteistyömalli esim. koulun, päiväkodin, sairaalan tai palvelukeskuksen kanssa.
4) Hyvät ideat kiertoon -haaste
• Hyvät ideat kiertoon -haasteessa oppilaitos kertoo jo toteutuneesta tai parhaillaan käynnissä olevasta toiminnasta, joka edistää Taidekasvatustalkoiden tavoitteita.

MENESTYSTARINOITA

 

TAIDEKASVATUS KUULUU KAIKILLE!

TULE TALKOISIIN

Laadukas taiteen perusopetus luo pohjaa elinikäiselle harrastamiselle.
Joillekin se antaa valmiudet alan ammatilliseen koulutukseen. Samalla kun pidämme huolta opetuksen korkeasta laadusta, luomme pohjan vahvalle ja elinvoimaiselle suomalaiselle kulttuurille.

Taideoppilaitokset ovat nousseet keskeiseen rooliin yksilöiden ja yhteisöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, ja ne tekevät runsaasti yhteistyötä mm. päiväkotien, koulujen, hoivakotien, palvelukeskusten ja sairaaloiden kanssa. Samalla on kehitetty opetusta eri kohderyhmille ja saatettu toiminnan piiriin niin syrjäytymisuhan alla olevia lapsia ja nuoria kuin senioreitakin.

Taidekasvatustalkoiden sanoma on selvä: Taide kuuluu kaikille!

Jouni Auramo, puheenjohtaja